Constra Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Okrągła 17
03-290 Warszawa
Biuro:
tel. (+48) 22 762 40 80
biuro@constra.pl

REGON: 142598898
NIP: 5242719105
SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
KRS: 0000365761
Kapitał zakładowy 700.000 PLN

Numer EORI: PL524271910500000
Dział handlowy:
Obsługa klientów hurtowych cała Polska:
(+48) 22 762 40 80; handel@constra.pl

Obsługa klientów hurtowych i detalicznych - Terminal Siedlce, ul. Torowa 1
(+48) 600 666 433; r.kepa@constra.pl

Konta bankowe:
Alior Bank S.A. Oddzial w Warszawie
Numer rachunku PLN:
56 2490 0005 0000 4520 2350 5603

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
Numer rachunku PLN:
16 9297 0005 0477 0408 2040 0001

Pokaż Constra Sp. z o.o. na większej mapie